tinh trùng vón cục

Tinh trùng vón cục có bị vô sinh hay không?

Tuy nhiên, cũng đừng vì vậy mà bạn quá chủ quan dẫn đến tình trạng kéo dài thành bệnh và gây ra vô sinh, hiếm